CẬP NHẬT GIÁ NIKEN THẾ GIỚI NGÀY 07/06/2023 – 20,846.00 USD / mt

Đánh giá

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 76.00 USD / mt, tương đương 0.37% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 07/06/2023 | 08:16

Thời gian thể hiện trong 3 tháng gần nhất

biểu đồ giá niken 7.6.2023
Biểu đồ giá Niken thế giới 7.6.2023

Nhìn vào biểu đồ chúng ta có thể thấy giá Niken từ đầu năm đạt đỉnh vào tháng 4/2023 và đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kể từ ngày 17/05/2023 cho đến nay giá niken dao động không nhiều, báo hiệu 1 khoảng thời gian bình ổn giá

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Ban thấy bài viết này thế nào?

Kém * Bình thường ** Hứa hẹn *** Tốt **** Rất tốt *****

Đánh giá