Top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013

Thương hiệu vàng năm 2015 do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam trao tặng

Chứng nhận Thương hiệu vàng 2015

Top 100 sản phẩm bán chạy tại Việt Nam năm 2016 do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam trao tặng