Tập đoàn Inox Gia Anh – Thông báo lịch nghỉ du lịch

Đánh giá

Tập đoàn Inox Gia Anh xin trân trọng thông báo lịch nghỉ

Tập đoàn Inox Gia Anh Thông Báo nghỉ du lịch
Khối văn phòng miền Bắc của Tập Đoàn Inox Gia Anh xin thông báo lịch nghỉ từ ngày 20/06/2022 đến ngày 23/06/2022. Với lịch nghỉ này các hoạt động bán hàng vẫn diễn ra bình thường, mọi giấy tờ hóa đơn Inox Gia Anh xin phép xử lý sau ngày 23/6/2022.

Tập Đoàn Inox Gia Anh xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng!

Ban thấy bài viết này thế nào?

Kém * Bình thường ** Hứa hẹn *** Tốt **** Rất tốt *****

Đánh giá