CẬP NHẬT GIÁ NIKEN THẾ GIỚI

Đánh giá

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 76.00 USD / mt, tương đương 0.37% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 07/06/2023 | 08:16

Thời gian thể hiện trong 3 tháng gần nhất

Nhìn vào biểu đồ chúng ta có thể thấy giá Niken từ đầu năm đạt đỉnh vào tháng 4/2023 và đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kể từ ngày 17/05/2023 cho đến nay giá niken dao động không nhiều, báo hiệu 1 khoảng thời gian bình ổn giá

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Ban thấy bài viết này thế nào?

Kém * Bình thường ** Hứa hẹn *** Tốt **** Rất tốt *****

Đánh giá