TOP 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á 2023

TOP 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á 2023

cúp thương hiệu vàng 2023

Cúp thương hiệu vàng 2023

Giải thưởng thương hiệu vàng 2023

Top 100 sản phẩm bán chạy tại Việt Nam năm 2016

Chứng nhận Thương hiệu vàng 2015

Top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013

Thương hiệu vàng năm 2015